Be

the best

,

Be creative

and Pancasila-oriented Student at Digital Era

MPLS

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

MPLS adalah kegiatan pengenalan sarana dan prasarana sekolah, program sekolah, konsep pengenalan diri, pembinaan awal kultur sekolah dan pengenalan cara belajar.

3

Hari

5

Kompetensi Kejuruan

540

Peserta